Bez jakých dokladů se u sjednání hypotéky neobejdete?

19. listopad 2017

Banky požadují téměř veškerou dokumentaci k pořizované nemovitosti, případně i nemovitosti určené do zástavy. Nejprve se banka snaží zjistit, zda žadatel má dostatek finančních prostředků na splácení hypotéky. Bere však v úvahu i to, zda zájemci zbude dost na běžné životní potřeby. Při zjišťování finanční situace banky dopodrobna zkoumají veškeré závazky – půjčky, leasingy apd. Některým bankám ale dnes již postačí prohlášení, že máte peněz dost. Při první schůzce v bance pozorně poslouchejte, jaké dokumenty banka požaduje, zda chce originály nebo notářsky ověřené kopie či stačí jen kopie.

Doložení příjmů

Zaměstnanec předkládá průkaz totožnosti, kopii mzdového listu za posledních 6 měsíců až 2 roky, potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu a ostatní příjmy.

Podnikatel předkládá navíc živnostenský list, potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o prováděných platbách, přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední 2 roky potvrzené finančním úřadem, u příjmu plynoucích z pronájmu: nájemní smlouvu a list vlastnictví k dané nemovitosti, příjmy z kapitálového majetku (např. cenné papíry).

Doložení výdajů

Předkládají se smlouvy o dalším úvěru, půjčce, leasingu, smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištěním, pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného, ostatní individuální výdaje (výživné, ručitelské prohlášení a jiné).

Doklady k nemovitosti

Banku zajímá stavební povolení, geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí, rozpočet stavby a ocenění nemovitosti odhadcem spolupracujícím s bankou. Dalšími dokumenty jsou nabývací titul k nemovitosti, kterým je obvykle kupní smlouvy, darovací smlouva nebo rozhodnutí o vypořádání dědictví.

Banka dává stavebníkovi formou tzv. příslibu úvěru jistotu, že úvěr dostane, jakmile bude mít všechny podklady k uzavření úvěrové smlouvy včetně zástavního práva.

Stavba

Koupený pozemek je nutné zaregistrovat do katastru nemovitostí. Dále si musíte sehnat projektanta k vytvoření projektu, územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení, ocenění nemovitosti a rozpočet stavby.

Zadat poptávku

Did you like this article? Share it!

  
  

Potřebujete půjčku na bydlení, podnikání nebo jinou potřebu?

Zadat poptávku

Nezávazně a bezpečně.

Související články z webu

22. leden 2018
Jak se řeší hypotéka při rozvodu?

Hypotéka je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě, jelikož se jedná závazek na mnoho let. I zde může nastat celá řada komplikací, jednou z nich je rozvod. Manželé, kteří si pořídili hypotéku,

30. srpen 2017
U jaké banky si vzít hypotéku

Poradíme, kde získat nejvýhodnější hypotéku. Tak abyste s co nejmenším úsilím dosáhli svého vysněného bydlení. Každá banka totiž nabízí různým kategoriím klientů různé podmínky financování.

19. březen 2018
Je možné refinancovat hypotéku bez doložení příjmu?

Od loňského prosince jsou banky při poskytování úvěrů bez doložení příjmů opatrnější. Oko při refinancování někdy zamhouří jen v případech, kdy klient hypotéku dosud řádně a včas splácel.