Bez jakých dokladů se u sjednání hypotéky neobejdete?

19. listopad 2017

Banky požadují téměř veškerou dokumentaci k pořizované nemovitosti, případně i nemovitosti určené do zástavy. Nejprve se banka snaží zjistit, zda žadatel má dostatek finančních prostředků na splácení hypotéky. Bere však v úvahu i to, zda zájemci zbude dost na běžné životní potřeby. Při zjišťování finanční situace banky dopodrobna zkoumají veškeré závazky – půjčky, leasingy apd. Některým bankám ale dnes již postačí prohlášení, že máte peněz dost. Při první schůzce v bance pozorně poslouchejte, jaké dokumenty banka požaduje, zda chce originály nebo notářsky ověřené kopie či stačí jen kopie.

Doložení příjmů

Zaměstnanec předkládá průkaz totožnosti, kopii mzdového listu za posledních 6 měsíců až 2 roky, potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu a ostatní příjmy.

Podnikatel předkládá navíc živnostenský list, potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o prováděných platbách, přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední 2 roky potvrzené finančním úřadem, u příjmu plynoucích z pronájmu: nájemní smlouvu a list vlastnictví k dané nemovitosti, příjmy z kapitálového majetku (např. cenné papíry).

Doložení výdajů

Předkládají se smlouvy o dalším úvěru, půjčce, leasingu, smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištěním, pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného, ostatní individuální výdaje (výživné, ručitelské prohlášení a jiné).

Doklady k nemovitosti

Banku zajímá stavební povolení, geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí, rozpočet stavby a ocenění nemovitosti odhadcem spolupracujícím s bankou. Dalšími dokumenty jsou nabývací titul k nemovitosti, kterým je obvykle kupní smlouvy, darovací smlouva nebo rozhodnutí o vypořádání dědictví.

Banka dává stavebníkovi formou tzv. příslibu úvěru jistotu, že úvěr dostane, jakmile bude mít všechny podklady k uzavření úvěrové smlouvy včetně zástavního práva.

Stavba

Koupený pozemek je nutné zaregistrovat do katastru nemovitostí. Dále si musíte sehnat projektanta k vytvoření projektu, územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení, ocenění nemovitosti a rozpočet stavby.

Zadat poptávku

Did you like this article? Share it!

  
  

Potřebujete půjčku na bydlení, podnikání nebo jinou potřebu?

Zadat poptávku

Nezávazně a bezpečně.

Související články z webu

25. červenec 2019
Bouráte starý dům? Nezapomeňte na tyto povinnosti

K demolici starého domu je třeba vyřídit řadu dokladů a povolení, bez nichž se do bourání nemůžete pustit. Abyste se vyhnuli problémům s úřady a případné pokutě, musíte před demolicí vyřídit následují

22. leden 2018
Jak se řeší hypotéka při rozvodu?

Hypotéka je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě, jelikož se jedná závazek na mnoho let. I zde může nastat celá řada komplikací, jednou z nich je rozvod. Manželé, kteří si pořídili hypotéku,

30. srpen 2017
U jaké banky si vzít hypotéku

Poradíme, kde získat nejvýhodnější hypotéku. Tak abyste s co nejmenším úsilím dosáhli svého vysněného bydlení. Každá banka totiž nabízí různým kategoriím klientů různé podmínky financování.