Bouráte starý dům? Nezapomeňte na tyto povinnosti

25. červenec 2019

K demolici starého domu je třeba vyřídit řadu dokladů a povolení, bez nichž se do bourání nemůžete pustit. Abyste se vyhnuli problémům s úřady a případné pokutě, musíte před demolicí vyřídit následující.

Ohlášení demolice či stavební povolení na demolici?

Obecně platí, že to, co jste stavěli bez ohlášení či povolení, můžete i zbourat bez ohlášení či povolení. Avšak na demolici domu, garáže a dalších objektů je nutné stavební povolení. K tomu musíte vyplnit žádost o demolici a doložit dokumentaci (povolení od sousedů, plány bouraného objektu, pasport). U většiny staveb je nutné doložit i projekt demolice. Pokud je vyžadováno stavební povolení, musí bourání provádět specializovaná firma.

Co lze zbourat bez ohlášení či stavebního povolení

Bez povolení lze zbourat kůlnu na nářadí, nízký plot, nadzemní bazén, kurník, holubník a další. Opět zde platí pravidlo, že co bylo postaveno bez ohlášení či povolení, lze i zbourat bez ohlášení či povolení. Nesmí se však jednat o velké stavby typu domu, garáže apd.

Zakreslení starého domu v katastru nemovitostí

Jestliže dům, který chcete zbourat, není zakreslen a nemá plány, musíte jej ještě před žádostí o demolici nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat zjednodušenou dokumentaci stavby. Musíte tedy stavbu zlegalizovat a nechat si vystavit pasport. Případné škodliviny či nebezpečný materiál (azbest aj.) musí likvidovat certifikovaná společnost.

Žádost o demolici

Jedná se o úřední dokument, který budete posílat stavebnímu úřadu. Je-li ohlášení bez závažných chyb a jsou-li splněny všechny podmínky, vydá stavební úřad souhlas s demolicí obvykle do 30 dnů. Souhlas nabývá právní účinnosti dnem doručení a vy můžete začít s bouráním. Dále potřebujete projekt bouracích prací, který vyhotoví projektant a doklad o vlastnictví, tedy výpis z katastru nemovitostí. Pozor, při neplnění požadovaných povinností uložených stavebním zákonem, vám hrozí pokuta až do výše 200 tisíc Kč.

Samotná demolice

Před bouráním se musí odpojit voda, elektřina, plyn i kanalizace a odevzdat elektroměr či plynoměr. Přípojky musí být chráněny. Je třeba si zjistit, kam a jak budete odvážet odpad, pokud neprovádí demolici firma, která tyto služby zajišťuje. Po ukončení demoličních prací zbývají poslední dva kroky, a to nahlášení úspěšného provedení demolice stavebnímu úřadu a odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí předáním potvrzení ze stavebního úřadu.

Kalkulačka

Did you like this article? Share it!

  
  

Potřebujete půjčku na bydlení, podnikání nebo máte jinou finanční potřebu?

Zadat poptávku

Nezávazně a bezpečně.

Související články z webu

22. leden 2018
Jak se řeší hypotéka při rozvodu?

Hypotéka je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě, jelikož se jedná závazek na mnoho let. I zde může nastat celá řada komplikací, jednou z nich je rozvod. Manželé, kteří si pořídili hypotéku,

15. leden 2018
Co je to offsetová hypotéka?

Tuto specialitu nabízejí v Česku pouze tři banky, a to Raiffeisenbank, Fio a GE Money Bank. Podstatou offsetové hypotéky neboli hypotéky se započtením úspor je tzv. bilanční mechanismus založený na vz

30. srpen 2017
U jaké banky si vzít hypotéku

Poradíme, kde získat nejvýhodnější hypotéku. Tak abyste s co nejmenším úsilím dosáhli svého vysněného bydlení. Každá banka totiž nabízí různým kategoriím klientů různé podmínky financování.