Sepsání nájemní smlouvy neberte na lehkou váhu

10. září 2019

Stará dobrá zásada zní, že co je psáno, to je dáno. Platí to i pro vztah pronajímatele s nájemce. Pokud chcete pronajmout byt nebo dům a nemáte právní vzdělání, nepouštějte se do právního kutilství a raději svěřte sepsání nájemní smlouvy právníkovi.

Příklad bizarního ujednání

Pronajímatel a nájemce si sjednali, že nájemné z bytu je smluvní, neregulované, a to s tím, že pronajímatel je oprávněn jednou za 3 roky nájemné zvýšit o tolik, kolik činí roční míra inflace za uplynulý kalendářní rok. Byla tedy dohodnuta valorizace nájemného podle inflační doložky. Není nic zvláštního na tom, že valorizace není každoroční. To není nutné, ale zohlednění nikoliv celkové, ale jen inflace za určité období, je zvláštní.

Způsoby valorizace nájemného

Podle občanského zákoníku si pronajímatel a nájemce mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Pokud tak neučiní nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20%. Také si smluvní strany mohou dohodnout, že nájemné nebude v určitém období, popřípadě po celou dobu trvání nájmu vůbec zvyšováno.

Inflační doložka vylučuje právo pronajímatele na jinou valorizaci

Typické ujednání je, že nájemné se bude zvyšovat o míru inflace vyhlášenou ČSÚ (tzv. „inflační doložka). Je na pronajímateli, zda této možnosti využije. Inflační doložku je třeba považovat za dohodu o zvyšování nájemného, byť by byla uzavřena za účinnosti zrušeného občanského zákoníku, tedy před 1.1.2014.

Jak nájemníkům zvýšit nájemné?

Dojde-li k podstatné změně okolností, se kterou nemohly strany při uzavírání dohody o zvyšování nájemného rozumně počítat, může pronajímatel postupovat podle občanského zákoníku. Za podstatnou změnu však nelze podle Nejvyššího soudu považovat změnu způsobenou běžným vývojem ekonomiky a trhu. Tedy ani inflační doložka nemusí být pro pronajímatele vždy, a tím spíše, není-li vhodně formulována.

Did you like this article? Share it!

  
  

Potřebujete půjčku na bydlení, podnikání nebo jinou potřebu?

Zadat poptávku

Nezávazně a bezpečně.

Související články z webu

25. červenec 2019
Bouráte starý dům? Nezapomeňte na tyto povinnosti

K demolici starého domu je třeba vyřídit řadu dokladů a povolení, bez nichž se do bourání nemůžete pustit. Abyste se vyhnuli problémům s úřady a případné pokutě, musíte před demolicí vyřídit následují

22. leden 2018
Jak se řeší hypotéka při rozvodu?

Hypotéka je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě, jelikož se jedná závazek na mnoho let. I zde může nastat celá řada komplikací, jednou z nich je rozvod. Manželé, kteří si pořídili hypotéku,

30. srpen 2017
U jaké banky si vzít hypotéku

Poradíme, kde získat nejvýhodnější hypotéku. Tak abyste s co nejmenším úsilím dosáhli svého vysněného bydlení. Každá banka totiž nabízí různým kategoriím klientů různé podmínky financování.