Může pronajímatel vstupovat do nemovitosti?

20. prosinec 2018

Ve vztahu pronajímatel vers. nájemce se střetávají dva zájmy. U pronajímatele je to právo na kontrolu jeho majetku a u nájemce zase jeho právo na soukromí. Někdy dochází díky nejasnému výkladu ke sporům. Proto je dobré si ujasnit, za jakých podmínek může pronajímatel vstoupit do bytu, který pronajímá.

Oprávněný důvod

Podle zákona má pronajímatel právo vstoupit do nájemního bytu, má-li k tomu oprávněný důvod. Svou návštěvu by měl nájemci předem oznámit, a to v přiměřené době. Tu však zákon přesně nestanovuje. Svůj vstup nemusí pronajímatel hlásit předem jen v případě, že hrozí vznik škody na majetku. To může být například v případě, když sousedi upozorní, že z pronajímaného bytu vychází kouř nebo je cítit plyn a nájemce není evidentně doma. V takových případech není dobré s kontrolou otálet. Dalším důvodem ke kontrole bytu může být dlouhodobá nepřítomnost nájemníka. Pronajímatel má právo vstoupit do bytu, jestliže nájemce ví, že bude po dobu delší než dva měsíce nepřítomen v bytě a nedá pronajímateli kontakt na osobu, která by v případě potřeby zajistila vstup do bytu.

Za velmi časté kontroly sleva

Příliš často se opakující návštěvy mohou být pro nájemce otravné. V takovém případě má podle zákona nájemce právo na slevu z nájemného, pokud mu činností vlastníka bytu vzniknou podstatné obtíže. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně a často kontrolovat, měl by v zájmu klidu a respektu frekvenci návštěv s nájemcem dohodnout předem v nájemní smlouvě.

Kdy nemusí nájemce nepřítomnost oznamovat?

Nájemce nemusí svou nepřítomnost v bytě pronajímateli oznamovat, pokud bude v bytě pobývat po dobu jeho nepřítomnosti například rodinný příslušník nájemce. Také nemusí předem oznamovat svou dvouměsíční nepřítomnost, pokud ji nemohl předpokládat, například z důvodu pobytu v nemocnici po úrazu.

Nájemce zmizí beze stopy

Potom je pronajímatel v obtížné situaci nejen kvůli nájemcem zanechaným dluhům na nájemném, ale také proto, že nájem není řádně ukončen třeba písemnou dohodou. Pronajímatel by se měl nejprve pokusit nájemce kontaktovat a domluvit se s ním na předání bytu. Teprve pokud nájemce nereaguje, může do bytu vstoupit.

Zadat poptávku

Did you like this article? Share it!

  
  

Potřebujete půjčku na bydlení, podnikání nebo máte jinou finanční potřebu?

Zadat poptávku

Nezávazně a bezpečně.

Související články z webu

25. červenec 2019
Bouráte starý dům? Nezapomeňte na tyto povinnosti

K demolici starého domu je třeba vyřídit řadu dokladů a povolení, bez nichž se do bourání nemůžete pustit. Abyste se vyhnuli problémům s úřady a případné pokutě, musíte před demolicí vyřídit následují

22. leden 2018
Jak se řeší hypotéka při rozvodu?

Hypotéka je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě, jelikož se jedná závazek na mnoho let. I zde může nastat celá řada komplikací, jednou z nich je rozvod. Manželé, kteří si pořídili hypotéku,

15. leden 2018
Co je to offsetová hypotéka?

Tuto specialitu nabízejí v Česku pouze tři banky, a to Raiffeisenbank, Fio a GE Money Bank. Podstatou offsetové hypotéky neboli hypotéky se započtením úspor je tzv. bilanční mechanismus založený na vz