Na co hypotéku České spořitelny můžete využít:
- koupě nemovitosti - byt, družstevní byt, rodinný dům, stavební pozemek, rekrační objekt, bytový dům (max. 10 bytových jednotek)
- rekonstrukce
- vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti
- refinancování
- pronájem
- privatizace od města či obce

Zadat poptávku Kalkulačka

Výhody hypotéky od České spořitelny

- vyřízení hypotéky je zcela zdarma
- odhad bytu je zdarma, možnost ocenění on-line
- variabilita splátek (změna výše splátek, odklad splátek)
- při refinancování hypotéky nemusíte znova žádat o odhad nemovitosti
- čerpání hypotéky již druhý den od podpisu smlouvy po splnění všech podmínek čerpání
- možnost využít služby překlenovacího financování (úvěr na překlenutí období mezi potřebou zdrojů na financování Vašeho nového bydlení a prodejem stávající nemovitosti; služba, která nahrazuje vlastní zdroje, doba splatnosti 2 roky)
            - kdy je dobré tuto službu využít? - pokud se stěhujte např. z bytu (který ještě nemůžete prodat) do domu, nemusíte se stěhovat do rozestavěné nemovitosti a tak získáte čas dva roky na prodej staré nemovitosti

- v případě aktivního účtu u České spořitelny je poskytnuta sleva na úrokové sazbě hypotéky
- možnost sjednat pojištění schopnosti splácet (v případě úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti či ztráta zaměstnání hradí splátky pojišťovna)
- služba předhypoteční úvěr
 je to služba, která financuje pořízení bydlení, u které nejde zařídit zástavní právo
 pokud je zástavní právo vyřízení, předhypoteční úvěr se doplatí hypotékou, která se sjednává zároveň s předhypotečním úvěrem

Akceptovatelné příjmy (hlavní)

- ze závislé činnosti v ČR (vyplácené na bankovní účet nebo v hotovosti)
- ze závislé činnosti v zahraničí (vyplácení na bankovní účet)
- z podnikání v ČR (daňová přiznání za poslední 2 ukončená zdaňovací období)
- z nájmu nemovitostí v ČR (vyplácené na bankovní účet)
- starobní důchod z ČR
- ostatní (doplňkové) příjmy z ČR

Ostatní příjmy, které se dají započtítat k příjmu hlavnímu

(doplňkové příjmy lze započítat pouze do 50% výše hlavnímu příjmu)
- invalidní důchod
- rodičovský příspěvěk (oznámení o přiznání, max. do výje 6100 Kč)
- výživné na děti (max.3500 Kč / na dítě, rozhodnutí soudu)
- výsluhové příspěvky (výměr)

neakceptovatelné příjmy

- podpora v nezaměstnanosti
- příjem zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě
- příjem zaměstnance, který je ve zkušební době a který má smlouvu na dobu určitou
- přijmy, které jsou vypláceny na základě "Dohody o provedení práce", jiných brigád a stipendií
- příjmy ze sociálních příspěvků (např.přídavky na děti, vdovský důchod, sirotčí důchod aj.)

Ceník odhadů
Nemovitost současný stav budoucí stav typ odhadu aktualizace odhadu doba zpracování
Byt-město nad 10000ob. zdarma - on-line ocenění - 24 hodin
Byt-město nad 10000 ob. 500 Kč - indikativní odhad - 24 hodin
Byt,pozemek 3 900 Kč 4 400 Kč smluvní znalec 1 500 Kč 5 dnů
RD, rekreační objekt 4 900 Kč 5 400 Kč smluvní znalec 1 500 Kč 5 dnů
Bytový dům (do 20byt.jednotek) 6 000 Kč - smluvní znalec 5 dnů
- ceny jsou uvedeny k datu 22.9.2017


Příklad
Celková výše úvěru 1.800.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8.007 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,39 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3.900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,48 % a celková částka splatná spotřebitelem 2.409.142 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění).

Americká hypotéka

- americká hypotéka je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financování
- je určena na cokoliv (např. nákup automobilu, studium v zahraničí, vypořádání společného jmění manželů v rozvodovém řízení apod.)
- min. výše úvěru je 150 tisíc a maximální výše úvěru je 5 mil.
- max. doba splácení je 20 let
- úvěr se poskytuje max. do 70 % hodnoty nemovitosti
- úroková sazba od 4,19 % p.a.

Podmínky založení 
  • prokázání přijmu
- prokázání příjmu žadatele/spolužadatele a to ze závislé činnosti na základě průměrného čistého výdělku za poslechních 12 měsíců (potvrzení je platné pouze 30 dní od jeho vystavení)
- pokud je zaměstnanec v pracovním poměru méně jak 12 měsíců, tak se příjem počítá ze skutečných odpracovaných měsíců
- daňové přiznání za dvě zdaňovací obodbí, pokud byla placena daň, tak potvrzení o jejím zaplacení
  • doklady k nemovitosti
- u vybraných úvěrů stačí 2 fotografie nemovitosti
- pokud je potřeba, tak odhad nemovitosti stanovený smluvním znalcem České spořitelny
- výpis z katastru nemovitostí
- nabývací titul nemovitosti
- pojistnou smlouvu na nemovitost proti živelným událostem

Úvěr ze stavebního spoření

- úvěr ze stavebního spoření je určen pro fyzické osoby 
- je určen pro stávající klienty, kteří:
                uzavřeli smlouvu alespoň pře 24-mi měsíci
                dosáhli 40-ti % zůstatku cílové částky
                dosáhli bodového ohodnocení stanovené stavební spořitelnou
       výpočet bodovéh ohodnocení
       BH = ( UČ + SP + ÚF ) / (0,004 x CČ)
       BH = bodové hodnocení
       UČ = uspořená částka
       SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka
       ÚF = úrokový faktor
       CČ = cílová částka

Výhody
- možnost rezervace úvěru po dobu 12 měsíců od čerpání vkladové části (podmínkou je mít smlouvu uzavřenou 6 let a čerpání státních podpor)
- tato služba je určena klientům, kteří potřebují svoje hotové peníze a zatím ještě nevědí, zda by úvěr využili či nikoliv
- vyřízení úvěru zdarma
- 100 % financování 
- získat úvěr až do výše 800 tis. bez zástavy nemovitosti
- úroková sazba je po celou dobu splácení neměnná
- rozložení splátek až na 13 let
- možnost mimořádných splátek kdykoliv a zdarma

žadatel o úvěr musí
- prokázat schopnost splácet úvěr
- doložit účelovost úvěru
- poskytnout dostatečné zajištění úvěru
- souhlas opatrovnického soudu, pokud je úvěr ze stavebního spoření pro nezletilou osobu

čerpání úvěru
- jednorázově - zaplacení kupní ceny nemovitosti (na účet prodávajícího nemovitos) nebo jakákoli jiná jednorázová platba 
- postupně - po předložení faktur příkazem k úhradě na účet dodavatele; zálohové čerpání na účet klienta (výše zálohy je omezena výše 30-ti % z výše poskytnutého úvěru, min. 5 tisíc, max. 100 tisíc)

Všechny zde uvedené informace platí k datu 22.9.2017